De historie van de boerderij

Boek uw verblijf in de boerderij Wakker worden in een mooie en moderne kamer in de boerderij, wie wil dat nou niet!?
Onze gasten waarderen onze gastvrijheid en de accommodatie met een 9,4 op Zoover!
Laat u ook verrassen door onze Twentse gastvrijheid!
Nu boeken Beoordeling 9,4 op Zoover van Bed & Breakfast Erve Howerboer

Geschiedenis en gebiedsontwikkeling

Op de historische kaart van 1901 is de locatie van “Erve Höwelboer” goed terug te vinden. De locatie lag ook in die tijd al dicht tegen de bebouwing van Ootmarsum aan.

De directe percelen rondom “Erve Höwelboer” staan aangegeven als relatief hoge gronden met een landbouwkundige functie, aan de zuid- en westkant omzoomd door een houtwal. De gronden kunnen gezien worden als het begin van de Kuiperberg. De Kuiperberg maakt deel uit van de stuwwal die zich uitstrekt van Ootmarsum tot Uelsen (Dl.). De stuwwal is in het landschap herkenbaar als hoge en lagere heuvelcomplexen en worden versneden door enkele goed ontwikkelde dalen. Stuwwallen zijn ontstaan in het “Pleistoceen” (100.000 jaar geleden). Nederland was destijds overdekt met gletsjers. De gletsjers duwden het fijne en grove, stenige materiaal aan weerszijden op tot stuwwallen. Deze stuwwallen zijn nu de hoogste plekken van het zandgebied. De mens is een belangrijke factor geweest in de ontwikkeling van het gebied. De eerste bewoners vestigden zich waarschijnlijk al 10.000 jaar geleden in het zandgebied, maar landbouw werd er voor het eerst 7000 jaar geleden uitgeoefend.

De oorsprong van het huidige essenlandschap, waarbinnen de planlocatie zich bevind, ligt in de zeer vroege middeleeuwen. Kleine landbouwgemeenschappen werden toen verspreid gesticht, in een hoofdzakelijk bebost gebied. Steeds meer bos werd gekapt en ontgonnen. Van dichtbebost werd het landschap in enkele eeuwen kaal, niet alleen door de voortgaande ontginning maar ook door de beweiding met vee. De akkers op het zand werden vruchtbaar gemaakt met dierlijke mest. Door het eeuwenlang opbrengen van mest met heideplaggen werden de essen opgehoogd tot boven het oorspronkelijke maaiveld.

Het agrarische systeem bleef van de vroege middeleeuwen tot in het begin van de 20ste eeuw gehandhaafd. Het einde van de 18de eeuw en de daaropvolgende 19de eeuw was de tijd van de grote technische, chemische en medische uitvindingen. De vruchtbaarheid van het bouwland was niet meer alleen afhankelijk van dierlijke mest uit de direct omgeving. De heidevelden van het essenlandschap konden plotseling worden ontgonnen tot bouwland en bos.

Historie en cultuur bij Bed & Breakfast Erve Howerboer
Cultuur van Ootmarsum, bij Bed & Breakfast Erve Howerboer
Leuke culturele bezienswaardigheden bij Bed & Breakfast Erve Howerboer
Cultuur en leuke uitjes bij Bed & Breakfast Erve Howerboer
2013-2017 Erve Howerboer - Overnachten bij de boer! | Realisatie: eskamedia